#1 19-06-2020 14:38:03

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,147

Calendar new - Tillotson T4 Series Netherlands-Tillotson Free 2020

Tillotson-T4.jpg

Goede middag allemaal,

Het is zover, we hebben geweldig nieuws; we gaan binnenkort van start met de Tillotson T4 Series Netherlands-Tillotson Free 2020.

We hebben met een aantal partijen in de Covid-19 periode niet stilgezeten en hebben achter de schermen constant gewerkt aan de hernieuwde start van onze kampioenschappen. En nu is het dan zover. We zijn blij dat we u kunnen berichten dat de Tillotson T4 Series Netherlands-Tillotson Free zal starten in augustus op Mariembourg. (Nog wel onder voorbehoud).

Event 1: is verreden op 29 februari op circuit Karting Des Fagnes Mariembourg (B);
Event 2: 8-9 augustus, Karting Des Fagnes Mariembourg (B) (onder voorbehoud);
Event 3: zondag 13 september, Grande Kartfestival Kartbaan Strijen (NL);
Event 4: zondag 4 oktober, Grande Kartfestival Kartbaan Strijen (NL);
Event 5: 17-18 oktober, Raceway Venray (NL);
Event 6: 7-8 november, De Landsard Eindhoven (NL);

De nieuwe kalender presenteren we u zo snel mogelijk op de diverse social media.

Reserveringen:
Race 2 was Strijen; de al gedane reserveringen voor deze race gaan mee over naar nieuwe race 3 Strijen;
Race 3 was Eindhoven; de al gedane reserveringen voor deze race gaan mee over naar nieuwe race 6 Eindhoven;
Race 4 was Venray; de al gedane reserveringen voor deze race gaan mee over naar nieuwe race 5  Venray;
Race 5 was Genk; de al gedane reserveringen voor deze race gaan mee over naar nieuwe race 2 Mariembourg;
Race 6 was Strijen; de al gedane reserveringen voor deze race gaan mee over naar nieuwe race 4 Strijen.

Indien akkoord hoeft u hierop verder geen actie te ondernemen.

De reserveringsmogelijkheid via de website www.gk4kartseries.com was tijdelijk uitgeschakeld. Zodra onze formaliteiten zijn afgewerkt wordt dit weer opengesteld. Nieuwe reserveringen kunnen dan worden gedaan via de link https://www.gk4kartseries.com/inschrijven/

Verloop en inrichting wedstrijden:
Het verloop van de wedstrijden kent een vereenvoudigde opzet in bijvoorbeeld reservering en briefing.

Protocol Covid-19:
We dienen ons te houden aan zowel de Belgische als Nederlandse overheidsvoorschriften.
Deze zijn verwerkt in ons protocol “Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2020”, dat in de komende tijd zal meegaan in de door de overheden bekend gemaakte wijzigingen.
Er zal sprake zijn van een beperkt aantal toegelaten personen per rijder en team, inrichting van de paddock etc., en er zal vooralsnog geen publiek worden toegelaten.
Het Protocol plaatsen we daardoor zo kort mogelijk voorafgaande aan de eerste wedstrijd in Mariembourg.

Informatie:
Vanzelfsprekend zorgen we er voor dat u juist wordt geïnformeerd en zullen we de bijzonderheden van de eerste wedstijd Mariembourg in de aankondiging nader uiteen zetten.
LET OP: DE KALENDER OP DE WEBSITE IS NIET JUIST EN WORDT NOG AANGEPAST.

LET’S RACE.

Het Tillotson T4 Team,
Davy de Bruijn/Ben de Feyter / Casper Reinders.

-----------------------------------------------------------

Good afternoon everyone,

The time has come, we have great news; we soon will start with the Tillotson T4 Series Netherlands-Tillotson Free 2020.

We have not been idle in the Covid-19 period and have constantly worked behind the scenes on the new start of our championships. And now the time has come. We are happy to inform you that the Tillotson T4 Series Netherlands-Tillotson Free will start in August in Mariembourg. (Still subject to change).

Event 1: was held on February 29 at circuit Karting Des Fagnes Mariembourg (B);
Event 2: August 8-9, Karting Des Fagnes Mariembourg (B) (Still subject to change);
Event 3: Sunday, September 13, Grande Kartfestival Kartbaan Strijen (NL);
Event 4: Sunday October 4, Grande Kartfestival Kartbaan Strijen (NL);
Event 5: October 17-18, Raceway Venray (NL);
Event 6: November 7-8, De Landsard Eindhoven (NL);

Reservations:
Race 2 was Strijen; the reservations already made for this race will be transferred to new race 3 Strijen;
Race 3 was Eindhoven; the reservations already made for this race will be transferred to new race 6 Eindhoven;
Race 4 was Venray; the reservations already made for this race will be transferred to new race 5 Venray;
Race 5 was Genk; the reservations already made for this race will be transferred to new race 2 Mariembourg;
Race 6 was Strijen; the reservations already made for this race will be transferred to new race 4 Strijen.

If you agree, you do not need to take any further action.

We will present the new calendar-poster to you bij email and on various social media as soon as possible.

The reservation option via the website www.gk4kartseries.com was temporarily disabled. As soon as our formalities have been completed, this will be opened up again. New reservations can then be made via the link https://www.gk4kartseries.com/inschrijven/

Covid-19 Protocol:
We must comply with both Belgian and Dutch government regulations.
These have been incorporated in our protocol “Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2020”, which will be included in the changes announced by the authorities in the near future.
There will be a limited number of people admitted per driver and team, and no public will be admitted for the time being.
We therefore place the Protocol on our internetsite as short as possible before the first race in Mariembourg.

Progress and organization of competitions:
The course of the competitions has a simplified structure, for example reservation and briefing.

Information:
We will ensure that you are correctly informed and we will further explain the details of the first event in Mariembourg in the announcement.
PLEASE NOTE: THE CALENDAR ON THE WEBSITE IS NOT CORRECT AND IS STILL CUSTOMIZED.

LET'S RACE.

The Tillotson T4 Team
Davy de Bruijn/Ben de Feyter / Casper Reinders.


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2022. Powered by Qbixx | Webservices