Forum regels

Je moet de regels accepteren om te registreren
Policy:
Op het forum gelden een aantal regels. Deze zijn er om het forum interessant, vernieuwend, gezellig en werkbaar te houden. Iedere user wordt geacht deze regels te kennen en zich er aan te houden. Het (herhaaldelijk) overtreden van de regels kan ertoe leiden dat je account op slot gezet wordt, zodat je niet kan reageren en geen topics kan openen (de zgn. ban).

Een topic openen:
- Geef de inhoud van een topic aandacht. Als je geen probleem hebt, maar een discussie wilt starten, maak dan ook een duidelijk topic waarin je iets stelt en beargumenteert waarom dat zo is. Loze mededelingen en topicstarts van maar één regel worden niet zo gewaardeerd.
- Geef een topic een logische titel die de inhoud ervan samenvat. Bedenk onderwerp specifieke titel. Voorbeeld: Je hebt een probleem aan je kart, maak dan de titel niet: "probleem" of "kart", maar bijv. "Er zitten luchtbellen in mijn motor".
- Plaats het topic in het juiste forum. Plaats het topic in de juiste sub-fora, de omschrijvingen onder de namen van deze forums zullen je helpen met je keuze.

Een reactie plaatsen:
- Wees te allen tijde behulpzaam.
- Toon respect voor anderen en het forum.
- Hou reacties ontopic.
- Haal topics niet onnodig omhoog in de topiclist.
- Plaats geen onzinnige replies.
- Quote alleen relevante delen van een bericht en voeg altijd je (passende) reactie toe.
- Kom je iets tegen dat niet door de beugel kan (op welke manier dan ook), dan is het niet de bedoeling dat je in dat topic de zogenaamde wijsneus gaat uithangen, maar dat je de kwestie meldt. Dit kan door in het betreffende topic bij de reactie die van de user die je wilt melden op de knop [report] te drukken of door een modarator of administrator te mailen.
- We doen elkaar constant de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "groeten van toeter" of iets dergelijks onder je posts te plakken. Als je persé zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken.

Advertentie plaatsen:
- Een advertentie is een bericht waarin een product, dienst of service aan wordt geboden.
- Zowel commerciële als niet-commerciële advertenties vallen onder deze regel.
- Een advertentie mag alleen geplaatst worden door een partner van deze website.
- Uitzondering: Het kan tevens voorkomen dat een van onze moderators een wedstrijd aankondig plaatst van een wedstrijd die niet tot onze partners behoort.
- Elke nieuwe advertentie, dient in een nieuwe bericht geplaatst te worden.
- Een nieuwe advertentie dient ook een NIEUWE advertentie te zijn. Het is niet de bedoeling om elke twee weken een nieuwe thread te beginnen met dezelfde aanbieding.
- Links naar affiliate programma's zijn niet toegestaan.
- Twijfelt u of het bericht wel of niet geplaatst mag worden, neem dan contact met ons op via info@kartlife.nl.

Algemene zaken:
- Op dit forum is de voertaal Nederlands.
- Plaats een topic maar één keer in één forum (niet dubbel of crossposten)
- Als een topic gesloten is, mag je het niet zomaar opnieuw openen.
- Als je het niet eens bent met een moderator- actie, mail je daarover met de moderator of met de administrator.

Wat wij niet op prijs stellen:
- EXCEPTIONEEL HOOFDLETTERGEBRUIK.
- Te veel smilies gebruiken (of de 'verkeerde').
- Een topic openen over hetzelfde onderwerp in meerdere sub-fora. (Crossposten / dubbelposten)
- Reacties die niets bijdragen aan een topic en/of die niet bijster constructief zijn. (Voor off-topic zaken gebruik MSN, Yahoo, ICQ etc)

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices