#1 29-12-2016 12:37:51

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,143

OPZET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP HUURKARTS NKH - DUTCH BELGIUM DBKC 2017

OPZET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP HUURKARTS NKH - DUTCH BELGIUM KART CHALLENGE DBKC 2017
In 2017 zal de NKH niet meer bestaan uit een First- en Second Division, maar uit  een enkel klassement NKH en een enkel klassement NKH KIDs, met sub-klassementen. De nieuwe opzet geldt tevens voor de DBKC.

De opzet is onder voorbehoud wijzigingen.

INSCHRIJFBEDRAGEN (incl. BTW)
•    NKH/NKH KIDs met uitzondering van de wedstrijden Karting Genk: per rijder: € 95,00 per wedstrijd bij betaling vooraf.
•    NKH/DBKC Karting Genk: € 125,00 per wedstrijd bij betaling vooraf.
•    NKH KIDs Karting Genk: € 100,00 per wedstrijd bij betaling vooraf.
•    Verzekeringspremie heel seizoen eenmalig € 40,00 per rijder. Bij eenmalige deelname € 30,00; restant te voldoen bij tweede wedstrijd.

Betaling dient plaats te vinden per bank vooruit op rekeningnummer NL35RABO0163364885 t.n.v. Mirca vof (uiterlijk bijgeschreven op de donderdag voorafgaande aan betreffende wedstrijd) of contant op dag waarop de race gereden wordt onder vermelding naam deelnemer.
Indien het inschrijfgeld contant wordt voldaan op de dag van de wedstrijd, dan wel niet tijdig per bank is ontvangen, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een bedrag ad  € 10,00.

ALGEMENE BEPALINGEN NKH EN NKH KIDs

Let op: er wordt onderscheid gemaakt in opbouw NKH en NKH KIDs.

In het algemeen geldt dat rijders zelf verantwoordelijk zijn om te controleren of ze op de deelnemende banen in de karts passen.
Als voorbeeld: in Genk geldt een minimum lengte van 1.50 meter voor deelname.
Het is derhalve aan te bevelen om van tevoren de baan te bezoeken om de check uit te voeren.

KLASSEMENTEN
NKH:
1. Totaal Klassement; minimum gewicht 60 kg
2. Sub klassement Zwaar Gewicht; minimum gewicht 80 kilogram (zonder toevoeging van extra gewicht)

NKH KIDs:
1. Totaal Klassement
2. Sub klassement Midden Gewicht; minimum gewicht 55 kilogram (zonder toevoeging van extra gewicht)
3. Sub klassement Rookie; eerstejaars rijders

GEWICHT
Nieuwe gewichtsregel: alle rijders NKH moeten op gewicht rijden, waarbij het minimum wordt gesteld op 60 kg. Weging rijder incl. kleding, protector rib en nek, helm en inzetstoel.
Wanneer een rijder aldus niet aan de 60 kilo gewicht komt zal deze in een passende inzetstoel moeten voorzien, waarvan het extra gewicht middels lood deugdelijk is bevestigd aan de onderzijde van de inzetstoel. Deugdelijkheid ter bepaling TC.
Waarbij is bepaald dat 10 kilogram het maximum is dat aan toegevoegd gewicht mag worden aangewend. Het aldus bereikte gewicht is het gewicht waarmee de rijder aan de wedstrijd mag deelnemen.
De bepaling betreffende wijze van weging is tevens van toepassing op de sub klassementen waarin een minimum gewicht is bepaald.

INDELING WEDSTRIJDDAGEN
Alle wedstrijden met uitzondering van Genk worden op zaterdagen overdag verreden.
De wedstrijden op Genk starten in de voormiddag en worden (afhankelijk van jaargetijde/weersomstandigheden, maar zeker de wedstrijd november) deels in de avonduren verreden.

De wedstrijden worden verreden in poules en heats.
Het aantal poules - en derhalve het aantal te rijden heats -  is afhankelijk va het totaal aantal ingeschreven rijders.

AANTAL TOEGELATEN RIJDERS
Er worden maximaal 48 rijders NKH en 16 rijders NKH KIDs voor-ingeschreven voor alle wedstrijden. Dit aantal is berekend op de banen met het minst aantal ter beschikking staande karts, 16 stuks.
Op banen met meer karts zullen derhalve extra plaatsen beschikbaar zijn.
Voor Genk bijvoorbeeld is het aantal bepaald op 105, respectievelijk 18.

Op www.karftlife.nl is een actuele lijst met ingeschreven rijders geplaatst. Zodat je per wedstrijd kunt zien of er nog beschikbare plaatsen zijn. De link: http://www.kartlife.nl/viewtopic.php?id=1929

TIJDSCHEMA’S
A] Dagwedstrijden ten behoeve van races Eindhoven (16 karts), Middelburg (17 karts), Nijmegen (16 karts), Nijverdal (17 karts), Oldenzaal (19 karts), Roosendaal (16 karts), Swalmen (16 karts)
B] Dag/Avondwedstrijden ten behoeve van races Genk (NKH 42 karts, NKH KIDs 18 karts).

INDELING IN POULES EN HEATS

Ad A] BASIS DAGWEDSTRIJDEN
De NKH rijders worden op loting ingedeeld in 6 poules.
Iedere rijder rijdt een kwalificatieheat en vijf selectieheats tbv indeling finales.
Iedere poule komt 1 keer tegen elkaar uit in selectieheats.
Na de selectieheats worden drie finales vastgesteld. Iedere rijder neemt deel aan een finale.

De NKH KIDs rijders rijden in één poule vier heats, met voorafgaand aan iedere heat een kwalificatie.

Ad B] BASIS WEDSTRIJDEN GENK:
De NKH rijders worden op loting ingedeeld in (minimaal) 3 poules. Iedere poule komt 1 of 2 keer tegen elkaar uit in twee selectieblokken, afhankelijk van het aantal poules.
Iedere rijder rijdt een kwalificatieheat en selectieheats.
Na de selectieheats worden finales vastgesteld. Iedere rijder neemt deel aan een finale.

De NKH KIDs rijders rijden in één poule een kwalificatieheat en drie heats.

KWALIFICATIES
Ad A]
NKH: kwalificaties bestaan uit een flying lap voorafgaande aan iedere selectieheat.
NKH KIDs: kwalificaties bestaan uit een flying lap voorafgaande aan iedere heat.

Ad B]
NKH: een enkele kwalificatieheat voor alle rijders bepaalt de startopstelling voor de selectieheats.
NKH KIDs: een enkele kwalificatieheat voor alle rijders bepaalt de startopstelling voor de heats.

HEATS EN PUNTEN
De NKH rijdt selectieheats ten behoeve van vaststelling finales en de finales.
Zowel aan de totaalstand na de selectierondes als aan de uitslag van de finales worden punten ten behoeve van de Tussenstand toegekend.

De NKH KIDs rijdt heats die gezamenlijk de eindstand zullen vormen. Aan  iedere heat worden punten ten behoeve van de Tussenstand toegekend.

FINALES
NKH: de totaalstand na de Kwalificatieheats is bepalend voor plaatsing in één van de drie Finales (A-B-C). Eén race per Finale.

Vervolgens wordt de Daguitslag op basis van de Finales vastgesteld; rijders in de A-Finale eindigen het hoogst in de daguitslag, vervolgens de rijders in de B-Finale, tenslotte de rijders in de C-Finale. (Op finishvolgorde en na verwerking eventueel opgelegde straffen).
Aan de Daguitslag worden kampioenschapspunten toegekend.

Er wordt per wedstrijd dus twee keer punten toegekend voor de Tussenstand NKH 2017
A] Aan de Totaalstand na de Kwalificatieheats;
B] Aan de Daguitslag Finales.

Je moet in deze opzet iedere wedstrijd, iedere heat en iedere finale vol aan de bak om de punten in de grote groep rijders te pakken.

Informatie, Aankondigingen en Verslagen worden geplaatst op:
www.kartlife.nl
www.kartzone.be

Volg de NKH ook op Facebook images?q=tbn:ANd9GcR9cXl8NeVBAbDn3fpSzk_gqiWLZrAHtbnorL8pYWLRF01qt8BSNKH - Nederlands Kampioenschap Huurkarts


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2022. Powered by Qbixx | Webservices