#1 09-01-2017 20:11:20

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 1,826

GK4 Nieuwsbrief 1 2017

gk4.png

Recent hebben we de Reglementen van de GK4 en BEKC als downloads op de website www.gk4kartseries.com geplaatst.
Voor uw gemak hebben we in bijgaande GK4 Nieuwsbrief 1 2017 de van belang zijnde aanpassingen nog even voor u op een rijtje gezet.

Een printversie staat als download op de site. (Betreffende BEKC specifiek is een afzonderlijke Nieuwsbrief gemaild).

Op naar opnieuw een gezamenlijk topseizoen.

Met vriendelijke groet,
Ben de Feyter
Casper Reinders
--------------------------------------------------------------------------------
 
Wedstrijden: In 2017 is er sprake van zes wedstrijden op Europese topbanen: Mariembourg, Emmen, Genk, Kerpen, Francorchamps, Genk. Een prachtige kalender denken we.
Inschrijfbedragen. Deze worden gehandhaafd op het niveau 2016: Wedstrijd € 135,00; Training € 45,00; Verzekering eenmalig € 70,00 voor hele seizoen. Verhoging € 25,00 bij contante betaling op racedag.
Korting: indien een rijder aan alle races 2017 heeft deelgenomen zal er op het inschrijfbedrag voor de laatste race in een korting worden voorzien. Het inschrijfbedrag voor race 6 bedraagt dan € 95,00.

Nieuwe klasse en motormerk: AIXRO (en SAETTA)in klasse Wankel Junior/Senior.
We heten importeur Kart Power, Jurgen de Block, de dealers en rijders van harte welkom.    Zie voor leeftijden Junior en Senior, gewicht en banden het Wedstrijdreglement.

De klasse Wankel zal deelnemen in vijf wedstrijden: Mariembourg, Emmen, Genk, Francorchamps, Genk. Derhalve niet in Kerpen.

De 15PK klasse zal niet onder deze benaming de opzet 2016 terugkomen in 2017. De aanduiding dekt de lading niet en zal niet meer worden gebruikt.
De klasse 15PK VT250 Mondial zal komen te vervallen.
De klasse 15PK IAME X30 zal een naamswijziging ondergaan en de internationale naam gaan dragen met de toevoeging cijfer 23: IAME X30 CADET 23.
Aan de klasse IAME MINI-PARILLA 60cc wordt een subklassement toegevoegd:
Rookie Klassement, voor eerstejaars rijders.

Stroomvoorziening. In de wedstrijden Genk en Kerpen zal verplicht in stroom moeten worden voorzien. Dat houdt in dat aan iedere deelnemer een opslag voor stroom in het inschrijfgeld voor die wedstrijden verrekend zal worden.
Afzeggen wedstrijden. Indien een deelnemer zonder opgaaf van redenen na inschrijving niet deelneemt aan een wedstrijd is deze aan de organisatie een bedrag van € 100,00 verschuldigd.
Tijdschema’s. Er zal per wedstrijd een tijdschema worden gepresenteerd dat bij de aankondiging wordt meegezonden en wordt gepubliceerd op de website GK4.
De tijdschema’s zullen worden gewijzigd worden in volgorde van klassen. Zo zal er bijvoorbeeld een tijdspanne worden gecreëerd tussen de klassen Honda Cadet en MINI-PARILLA 60CC. Deze zullen niet na elkaar starten.

Tussenstanden en schrapresultaten. Zes wedstrijden, 18 heatresultaten, twee schrapresultaten. Voor de Wankel klassen 5 wedstrijden, 15 heatresultaten,  twee schrapresultaten.
Met hierin de regel dat er per georganiseerde wedstrijd maximaal 1 van de drie heatresultaten mag worden geschrapt. Met de extra bepaling, dat er één keer gebruik mag worden gemaakt van de mogelijkheid om twee van de drie heatresultaten in een enkele wedstrijd te schrappen.

Met de extra bepaling, dat er één keer gebruik mag worden gemaakt van de mogelijkheid om twee van de drie heatresultaten in een enkele wedstrijd te schrappen. Schrapresultaten mogen worden aangewend voor de wedstrijden waaraan niet is deelgenomen. Voor de klasse Formula Honda 9PK geld een afwijkende regeling. Zie Wedstrijdreglement.

Briefing. Verplicht voor alle rijders. Iedere rijder uit de klassen Honda Cadet en IAME MINI-PARILLA 60cc moet door een volwassen begeleider bij de briefing worden vergezeld. Zie boetebepaling € 50,00 en eventuele uitsluiting in Wedstrijdreglement.
bij de inschrijving via de GK4 site. Op de trainingsdagen is het voeren van een werkende transponder vanaf de tweede training verplicht, ter controle op de goede werking. Op straffe van verwijdering van de baan totdat de kart is voorzien van een werkende transponder.

Stimulerende/alcoholhoudende stoffen. Ten strengste verboden deze stoffen bij zich te hebben in aangewezen gebieden op straffe van geldboete € 50,00 en verwijdering.
Startnummers. Houd er rekening mee dat deze aan de voorschriften moeten voldoen.
Pits en paddock. Houd deze schoon en netjes. Geen olie en brandstof op de grond laten lekken. Boetes worden doorberekend aan de deelnemers.
Invoering Neutralisatie wedstrijd en bord “SLOW”. Neutralisatie en gebruik bord “SLOW”worden duidelijk omschreven.
Defecte kart. Opgenomen verbod om de kart te duwen op de baan.
Wedstrijdsignalen. Toevoeging groene vlag. Uitbreiding materiaalvlag; ook op kleding van toepassing.
Techniek: klasse MINI-PARILLA 60cc, wijziging carburateur; Tillotson, type HW 31A 503. Informatie via uw dealer. Zie dealerlijst, download op GK4 site.
Techniek: klasse MINI_PARILLA 60cc, CIK voorbumper en Montagekit verplicht.
Techniek: IAME X30 Senior: voorschrift voorremmen vervalt. Klasse Senior rijdt in 2017 zonder voorremmen.
Techniek: Rotax Max Junior en Senior. Het EVO motorblok zal onder voorwaarden worden toegelaten (cilinder/carter/drijfstang/krukas/piston/hoofddeksel); voorzien van volgens reglement 2014 “oude” elektronica en “oude” carburateur. De nieuwe uitlaat EVO wordt toegestaan.
Techniek: wijziging GK4 zegels; deze worden geleverd door de organisatie; mail naar techniek@gk4kartseries.com.
Techniek: ontsteking klasse IAME X30 Cadet 23; type F.
Technisch: Klasse KZ Open: let op wijzigingen CIK betreffende types.

Voor alle punten techniek: Informatie via uw dealer. Zie dealerlijst, download op GK4 site.


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2019. Powered by Qbixx | Webservices