#1 09-05-2019 14:05:15

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 1,997

Aankondiging GK4 2019 Event 3 Raceway Venray

GK4-KNAF-logo.jpg

GK4 Kart Series (GK4) 2019, Event 3 Venray

LOVE RACING, LIVE KARTING, JOIN GK4

In het weekeinde van 18 en 19 mei gaan we voor het derde event van de GK4 Kart Series naar alweer zo’n prachtig circuit, Raceway Venray. We gaan samen met u een enerverend weekeinde tegemoet. We zien er naar uit om u te treffen en  de deelnemers weer in actie te zien.

Alle informatie - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, tijdschema en banden - is voor u geplaatst als downloads op onze site www.gk4kartseries.com

Trainingen
Info en tijdschema staan vermeld op de Facebookpagina en website Raceway Venray www.racewayvenray.com;
Zaterdag 11 mei van 10u tot 17u
Woensdag 15 mei van 14u tot 20u
Vrijdag 17 mei van 10u tot 18u

Het tijdschema training vrijdag 17 mei is als download geplaatst op de GK4 site. Er is in extra training voorzien voor de klasse Open Schakel. (de baanhuur voor vrijdag is inclusief stroom).

Bijzonderheden algemeen
1. Op vrijdagmiddag zal aan het eind van de middag - zodra we zijn ingericht – de extra administratieve controle worden opengesteld;
2. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2019; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd;
3. Op de GK4-site is een document geplaatst over het verbod op warmdraaien van de motoren. Leest u dit aub goed door; zie het tijdschema voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
4. Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
5. Transponders zijn te huur via de organisatie.
6. Vergeet u aub niet om uw licentie/ouder-kind licentie mee te nemen.
7. Indien u nog geen rijders/monteurspasje hebt ontvangen en nog in het bezit bent van de pasjes 2018 verzoeken we u deze mee te nemen naar de administratieve controle.

Bijzonderheden paddock, stroom, horeca Venray
1. Er wordt door Venray in stroom voorzien. De stroomkosten voor het raceweekeinde, € 20,00 (Form. Honda 9PK 1 dag € 10,00) worden bij de administratieve controle a contant bij u in rekening gebracht;
2. U kunt vanaf donderdag uw tenten opbouwen in de paddock. Neemt u contact op met de paddock verantwoordelijke alvorens uw tenten op te bouwen.
3. De hoofdpoort blijft ’s-nachts open.
4. Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. 
5. Er mag overnacht worden in de paddock.
6. Houdt u ruimtes vrij voor de toegang van hulpverleningsdiensten. Met name in de paddock gelegen achter de pit/garageboxen. De ruimte die vrij gehouden moet worden is aangeduid middels twee lijnen!
7. Het is strikt verboden om met karts in de ruimte gelegen achter de garages/pitboxen te rijden.
8. De kantine is op donderdag gesloten, op vrijdag geopend vanaf 09.00 uur en op zaterdag en zondag vanaf 08.00 uur.
9. Op zaterdag en zondag is in een friteskraam voorzien die op het terras van de kantine wordt geplaatst.

Let op: na het evenement mogen uw tenten niet blijven staan tot het NK IAME en dienen te worden afgebroken a.g.v. een tussenliggend evenement.

aankondigingen en wedstrijdverslagen
Deze worden gepubliceerd op www.kartlife.nl.

Contactpersoon organisatie
Onze wedstrijdsecretaris, Mevr. Lidia Filius, is in het raceweekeinde uw contactpersoon richting organisatie en wedstrijdleiding. Lidia zal uw vragen en opmerkingen inventariseren en zo nodig terugkoppelen.

De klassen
•    Honda Cadet (UT1 en UT2), met subklassementen ROOKIE en UT1
•    Mini-Parilla 60cc, met subklassement ROOKIE
•    IAME X30 Cadet 23/X30 Junior Nationaal, met subklassement IAME X30 Cadet
•    IAME X30 Junior
•    IAME X30 Senior met subklassement X30 Senior ROOKIE
•    Rotax Max Senior/Master
•    Open Schakel (KZ2/Shifter/X30 Super Shifter) met subklassement KZ2 Master
•    Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, totaalklassement en subklassementen Junior, Senior en Ladies.

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren.
Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com.

Banden
Banden worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site. Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be.
Uitlevering vrijdag van 13.00–17.00 uur en zaterdag van 09.00–14.00 uur.

Briefing
De rijders klassen Formula Honda 9PK, Honda Cadet en IAME Mini-Parilla mogen niet alleen naar de briefing komen. Ze dienen te worden vergezeld door een ouder/begeleider.
Let u hier aub op, zodat u als ouder/begeleider ook op de hoogte bent van hetgeen in de briefing wordt besproken.

Reservering races
U kunt voor de races reserveren via de volgende link: www.gk4kartseries.com/inschrijven

Legenda
Raceway Venray
Peelweg 47
5813 AD Ysselsteyn (provincie Limburg)
Telefoon: 0031478 513 100
Email: info@racewayvenray.com 

BANNER-GK4-2019-Event-3.png

Dear participants GK4 Kart Series 2019 Event 3 Venray

In the weekend of Mai 18th and 19th we go for round 3 of the GK4 Kart Series (GK4) 2019 to Raceway Venray, The Netherlands.

Contact
Our secretary, Mrs. Lidia Filius, will be your contact during the race weekend towards organization and racemanagement. Lidia will take notice of your questions and comments and, if necessary, provide feedback.

Free training
Information concerning free training is placed on website Raceway Venray www.racewayvenray.com.
Saturday May 11th from 10 am to 5 pm
Wednesday May 15th from 2 pm to 8 pm
Friday May 17th from 10 am to 6 pm

The training schedule Friday, May 17th has been posted as a download on the GK4 site. Extra training is provided for the Open Shifter class. (the track rental for Friday includes electricity).

Please note this information in particular
1. Please do not forget to bring your driver and parent-child license.
2. If you did not receive a new driver/mechanic card yet, and you still have de cards 2018 in your possession, please take them to the administrative control;
3. For new drivers: the registration form 2019 is available on the GK4 site as a download. Please take the Registration Form (“Registratieformulier”) completed and signed to the administrative control. That will save you and us a lot of time.
4. A document has been placed on the GK4 site about the prohibition on warm-up of the engines. Please read this carefully; see timeschedule for warm-up class Shifter.
5. The behavioral protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
6. Transponders can be rented through the organization.

Details paddock, electricity, catering Venray
1. Electricity is supplied by Raceway Venray. The costs for the race weekend, € 20.00 (Formula Honda 9HP 1 day € 10.00) will be charged in cash at the administrative check;
2. You can set up your tents in the paddock from Thursday. Contact the person in charge before setting up your tents.
3. The maingate keeps open during the night.
4. Your cars should be parked outside the paddock on the designated park.
5. You can spend the night in the paddock.
6. Keep spaces free for access by emergency services. In particular in the paddock located behind the pit/garage boxes; this free space is indicated by two lines.
7. It is strictly forbidden to drive with karts in the area behind the pit/garage boxes.
8. The canteen is closed on Thursday, open on Friday from 9 a.m. and on Saturday and Sunday from 8 a.m.
10. A French fries stall is provided on Saturday and Sunday and will be placed on the terrace of the canteen.

Registration
You can register for one or more races via www.gk4kartseries.com/inschrijven.

Legenda
Raceway Venray
Peelweg 47
5813 AD Ysselsteyn (provincie Limburg)
Telefoon: 0031478 513 100
Email: info@racewayvenray.com 

Like-us-on-facebook-GK4.png


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2020. Powered by Qbixx | Webservices