#1 22-01-2020 17:31:38

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,130

IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME,een handleiding voor nieuwe deelnemers

ALLE-NK-IAME.jpg

Als je de instap in de karting maakt en aan races wilt gaan deelnemen loop je tegen veel vraagstukken en regels aan. Ook al omdat diverse onderwerpen bij de diverse organisatoren weer net iets anders ingericht zijn loop je het risico “door de bomen het bos niet meer te zien”.
We zijn kartliefhebbers en doen er alles aan om onze prachtige sport bereikbaar te maken voor iedereen. Vandaar dat we een aantal wetenswaardigheden voor u op een rijtje hebben gezet over de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME. We hopen dat we u hiermee kunnen ondersteunen in het wegwijs worden in onze prachtige sport.
Oriënteer je wel eerst goed op de mogelijkheden, ook gelet op het budget dat je per klasse nodig bent.
De leeftijd vanaf welke je al in de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME kunt racen is 7 jaar (zes in het jaar dat je zeven wordt), voor de klasse Mini-Parilla. Er is geen maximum leeftijd gesteld. We zijn tenslotte zo jong als we ons voelen.
U kunt zelfstandig met “eigen” materiaal deelnemen of in teamverband met materiaal van de teams. Onderhoud van het materiaal is van groot belang. Onze servicepunten zullen u graag over hun mogelijkheden informeren. Een lijst met service-/zegelpunten IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME is voor u als download op onze internetsite www.nkiame.nl geplaatst.
De Nederlandse bond KNAF plaatst maandelijks een “Karting News Flash” en een “KNAF Magazine” op haar internetsite www.knaf.nl. Zeer de moeite waard.
Bij vragen, stel ze gerust per email, we antwoorden altijd zo snel mogelijk.

KNAF-erkend-Kartkampioenschap.jpg

IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME organisatie en kampioenschappen
1.    De IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME wordt georganiseerd door Cpoint Nederland en is het snelst groeiende Nederlands kampioenschap.
2.    De IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse bond (ASN) KNAF en is het officieel Nederlands-Belgisch Club Kampioenschap Karting.
    Organisator/promotor is Cpoint, aanspreekpunt Casper Reinders.
    Internetsite www.nkiame.nl 
    Emailadres info@nkiame.nl
    Forumsite www.kartlife.nl
    Facebookpagina NK IAME Nederlands kampioenschap
a.    De IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME kent de volgende klassen:
    Mini-Parilla 60cc (+Rookie = eerstejaars rijders in deze klasse)
    IAME X30 Junior (+Rookie)
    IAME X30 Senior (+Rookie)
    IAME X30 Super Shifter 175cc
3.    Door Cpoint worden tevens de volgende officiële KNAF Nederlandse en Club kampioenschappen georganiseerd:
a.    GK4 Kart Series (GK4) – Nederlands-Belgisch Club Kampioenschap
b.    BEKC Endurance Karting 4Teams Nederlands-Belgisch Club Kampioenschap
c.    TILLOTSON T4 SERIES NETHERLANDS – NK 4-Takt
d.    TILLOTSON FREE – NK 4-Takt
e.    Nederlands Kampioenschap Huurkarts NKH (NKH, NKH KIDs, TILLOTSON T4 Huurkart)
4.    Algemene voorwaarden, Inschrijfformulier, tarieven en kosten
    Er wordt georganiseerd onder de Algemene Voorwaarden IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME (download internetsite).
    Bij de eerste deelname geeft u éénmalig het ingevulde en ondertekende Inschrijfformulier (download GK4 site) af bij de administratieve controle.
    Informatie over tarieven en kosten is voor u in een overzichtelijk document verwerkt (download op de site).
5.    Kalender
    De kalender bestaat uit vier wedstrijden, die op de mooiste banen in België (Genk en  Mariembourg) en Nederland (Eindhoven en Venray) worden verreden.
6.    Reserveren
    Reserveren voor één of meer races gaat via de internetsite, de link https://www.nkiame.nl/inschrijven/.
    Een handleiding treft u als download op onze internetsite.
    Wanneer de reservering succesvol is afgerond, ontvangt u per email een bevestiging met voucher voor de gereserveerde wedstrijd(en).
    Deze voucher(s) is/zijn uw bewijs van reservering.
    Vergeet u niet om de voucher mee te nemen naar de betreffende wedstrijd.
    Reservering met betaling a contant is mogelijk op aanvraag via email (rekening houden met een opslag).
7.    Leeftijden en volmacht vertegenwoordiging rijder
    Leeftijden staan vermeld in het Wedstrijd Reglement (download internetsite).
    Dispensatie leeftijd kan bij uitzondering worden verleend op aanvraag.
    Wettige vertegenwoordigers kunnen zich bij de races laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De volmacht treft u als bijlage in het Wedstrijd Reglement.
8.    Licentie, kartcertificaat, kartscholen
    De licentie kunt u voor Nederland aanvragen bij de KNAF via www.knaf.nl voor België bij de RACB via www.racb.com.
    Voor Nederlandse deelnemers let op: indien het uw eerste licentie aanvraag betreft dient u in het bezit te zijn van een certificaat afgegeven door een KNAF erkende kartschool.
    De aan de GK4 gelieerde kartscholen zijn die van Kartscholen.nl.
•    We verwijzen u graag naar een van de aangesloten kartscholen voor het volgen van een betere  kartopleiding.
•    Zie www.kartscholen.nl of de Facebookpagina Kartscholen.nl voor de lijst met de betere kartscholen.
    De minimaal vereiste licentie is voor Nederlandse deelnemers de KNAF Clublicentie, voor Belgische deelnemers de Licentie Nationaal en voor buitenlandse deelnemers de nationale clublicentie van een andere ASN die onder auspiciën staat van de FIA.
    De ouder- kind licentie is vereist ingeval van minderjarigheid rijder
9.    Service- en Zegelpunten
    We werken nauw samen met onze service- en zegelpunten, waardoor de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME een kampioenschap “van ons allemaal” is.
•    Een lijst met service-/zegelpunten is als download op onze internetsite geplaatst.
10.    Transponder (huur)
    Een transponders kun u zelf verzorgen of huren via de organisatie via de link http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm (dhr. Ombecq).
•    Huurtransponders kunnen worden afgehaald bij de administratieve controle
•    Kosten € 25,00 voor een weekend.
•    Aub als borg € 50,00 en Licentie of ID kaart meenemen. Beide krijgt u zondag na inleveren van de transponder retour. Dit ten laatste 1 uur na de race.
    Op de zaterdagen is het voeren van een goed werkende transponder vanaf de tweede training verplicht.
11.    Bijzonderheden kleding, karts en klassen, techniek, huur motoren, banden
    De vereiste kleding en bijzonderheden wordt omschreven on het Wedstrijd Reglement.
•    Helmen en kartoveralls alleen met CIK/FIA keurmerk.
•    Handschoenen, schoenen, onderkleding, nek- en rib/body protectie zijn niet aan CIK/FIA keur onderhevig. Toelating ter beoordeling van de organisatie.
•    Het dragen van neksupport en body-/ribprotectie is verplicht onder de 16 jaar. Overigens adviseren we iedere rijder deze support te dragen.
    Toegelaten karts uitsluitend de door de organisatie bekendgemaakte karts en onderdelen, zoals vermeld in de Technische Reglementen per klasse.
    Het maximum aantal rijders per klasse bedraagt 36.
    Er mag in de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME per rijder in één klasse worden deelgenomen.
    Startnummers kunnen worden aangevraagd in de reservering bij “Bijzonderheden”.
•    Bij meerdere aanvragen voor een zelfde startnummer wijst de organisatie deze toe.
    Minimum gewicht rijders en karts per klasse staat vermeld in het Wedstrijd Reglement.
    Ondergronden en startnummers;
•    Alle klassen ondergrond geel / cijfers zwart.
•    Afmetingen en nummers per klasse staan vermeld in het Technisch Reglement.
    We werken met verzegeling van motoren en op de wedstrijddagen met strenge keuringen, teneinde een grote kostenpost en tuning tegen te gaan.
    Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren.
•    Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@nkiame.nl.
•    De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete NK IAME servicepunt.
    Technische keuring: elke rijder ontvangt bij de administratieve controle een registratieformulier voor het materiaal, het Formulier Technische Registratie.
•    Alle details betreffende het materiaal moeten op dit formulier worden vermeld voordat het materiaal wordt aangeboden bij de Technische Keuring.
    De banden per klasse en de prijzen treft u in de download Bandenreglement.
•    Banden kunt u bestellen bij uw favoriete GK4 servicepunt of via email pdbkart@pdbkart,.nl.
•    De banden worden op de vrijdag/zaterdag uitgeleverd bij de truck van DFK.
12.    Tijdens de wedstrijden secretariaat, deelnemerspasjes, gedrag
    We kennen het Beleid- Gedragsprotocol (download op de internetsite).
•    Leest u dit aub goed door.
•    Heb respect voor elkaar en de medewerkers.
    De administratieve controle bij de wedstrijden is op de vrijdagmiddag omstreeks 16.30 uur en zaterdagochtend om 08.00 uur.
    Elke rijder ontvangt bij de eerste administratieve controle een deelnemerspasje, geldig voor betreffende rijder en één monteur.
•    Het pasje is geldig voor de volledige duur van het seizoen en is een geldig doorlaatbewijs voor toegang tot het Parc-Fermé.
•    Een teameigenaar kan per 4 rijders een extra deelnemerspasje aanvragen.
13.    Tijdens de wedstrijden bijzonderheden
    U kunt de races en uitslagen volgen via livetiming. De apps Speedhive (“all events” onder Nederland) en Racehero.
    Het Secretariaat is voor u het aanspreekpunt tijdens de wedstrijden. U kunt hier met al uw vragen terecht.
    Briefing. Aanwezigheid is voor iedere rijder verplicht.
•    Ingeval van de klasse Mini-Parilla dient de rijder door een volwassene te worden begeleid.
    Een goedgekeurde brandblusser met een netto inhoud van 5 kilo/liter dient in de paddock op plaatsen waar aan karts gewerkt wordt voorhanden te zijn en voor direct gebruik gereed te zijn.
    Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 meter worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond..
    De paddock wordt door deelnemers te allen tijde netjes gehouden, te beoordelen door baaneigenaar en organisatie.
•    Door de baaneigenaar in rekening gebrachte kosten worden in evenredigheid in rekening gebracht aan de deelnemende rijders, of indien de overtreder bekend is, op de overtreder.
14.    Wat mag niet
    Het is niet toegestaan om met motoren, bromfietsen of andere gemotoriseerde voertuigen rond te rijden (verbrandingsmotor, elektromotor of andere). Laat u die voertuigen aub thuis.
    In de pits en paddock – het rennerskwartier - heerst een strikt rookverbod en zijn open vuren verboden.
    In het openbaar nuttigen van alcoholische dranken is niet toegestaan.
    Het warmdraaien van motoren is op het terrein waar de baan is gelegen is niet toegestaan.
    Camera’s (op kart of rijder) en communicatieapparatuur zijn niet toegestaan.
15.    Inrichting terrein, camping, stroom
    De paddocks staan altijd vol.
•    Voor u een plaats inneemt dient u onze medewerker te contacteren. Dit is gewoonlijk Ben de Feyter.
    Op elkaar aansluiten is het verzoek.
    Een terrein “afzetten” voor een ander is niet toegestaan.
    Op sommige banen wordt door de baaneigenaar in stroom voorzien.
•    Dit wordt kenbaar gemaakt in de aankondiging.
•    Stroomkosten € 10,00 per dag per rijder, a contant te voldoen bij de administratieve controle.
    Op de banen waar is voorzien in een campingdeel kunt u daar gebruik van maken.
•    Aanmelden bij de eigenaar van de baan.
    Er mag niet worden overnacht op de paddocks.
    Personenauto’s, lege busjes en campers moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden geparkeerd.


Like-us-on-facebook-NK-IAME.png

cpoint.jpg


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2022. Powered by Qbixx | Webservices