#1 08-02-2022 16:08:04

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

AANKONDIGING EVENT FEBRUARI 19/20 2022

AANKONDIGING  EVENT 2 - FEBRUARI 19/20 2022
KARTCIRCUIT DE LANDSARD EINDHOVEN

IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME
GK4 FORMULA HONDA 9PK
BEKC ENDURANCE KARTING 4TEAMS

Goede middag allemaal,

In het weekeinde van 19-20 februari 2022 gaan we met de tweede gecombineerde seizoensrace van de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME en GK4 Formula Honda 9PK en BEKC naar de geweldige Nederlandse karttrack Kartcircuit De Landsard Eindhoven.
We zien er enorm naar uit om u te treffen in deze tweede seizoenswedstrijd en de Warriors in actie te zien.

TICKETS IAME WORLD SERIES-IWS 2022
De tweede race tellend voor het behalen van de Tickets NL voor de IAME WORLD SERIES - IWS 2022 brandt los. De bijzonderheden over de te winnen tickets hebben we bekendgemaakt via email en kunt u nalezen op onze Facebook pagina.

Inschrijven
U kunt voor het event inschrijven via de links:
•IAME : www.nkiame.nl/inschrijven.
•GK4 Formula Honda 9PK & BEKC:  www.gk4kartseries.com/inschrijven.
De reservering sluit op woensdagavond 16 februari om 20.00 uur.

Documenten
Alle documenten  - zoals reglementen, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, tijdschema’s en reglement banden – zijn voor u geplaatst als downloads op onze sites www.nkiame.nl en www.gk4kartseries.com. Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen en toegelaten personen
•Eén van de eisen die de Nederlandse overheid stelt is een protocol, ingericht overeenkomstig de geldende voorschriften.
•De regels van de kartbaan zijn leidend, zodat een aantal punten, zoals aantal toegelaten personen, kan afwijken van hetgeen in het protocol is opgenomen.
•Het protocol, de geldende versie 2021, is als download geplaatst op de internetsites www.nkiame.nl en www.gk4kartseries.com.

Als gevolg van deze regels dient u met het volgende rekening te houden
•Toegelaten personen op gesloten plaatsen, zoals opstelplaats: rijders, geregistreerde teameigenaren en per rijder 1 monteur en max. 1 begeleider.
•Publiek wordt toegelaten.
•Het Coronatoegangsbewijs is verplicht. Er wordt vanaf 18 jaar een QR code verlangd. U dient zich te melden bij het secretariaat, waar uw QR code wordt gecontroleerd.
•Polsbandjes: iedere toegelaten persoon krijgt bij de administratieve controle een polsbandje.
•Mondkapjes draagplicht: het dragen van een mondkapje is verplicht op alle officiële plaatsen, zoals; Kantine-Secretariaat-Startopstelling-Parc-Ferme-Technische controle. Overigens wordt geadviseerd op het tereein een mondkapje te dragen.
•U dient onderling minimaal 1,5 meter afstand te houden.

Secretariaat
•Het Secretariaat zal op vrijdagmiddag omstreeks 18.00 uur, worden opengesteld.
•Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u dringende vragen heeft, een protest wilt indienen of door de organisatie wordt uitgenodigd.
•Vragen en opmerkingen kunnen worden ingediend bij het secretariaat. Het daartoe bestemde formulier kunt u afhalen bij het Secretariaat. Vragen worden schriftelijk of telefonisch beantwoord. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer op het formulier dat u indient.

Administratieve controle
•We adviseren u om de nodige formulieren en uw administratie in orde te brengen, zodat u dat niet ter plaatse nog moet doen.
•Vergeet u aub niet om uw licentie/ouder-kind licentie mee te nemen.

VRIJDAG 18 februari   
18.00 – 20.00                  Alle klassen IAME en GK4/BEKC

ZATERDAG 19 februari   
08.00 – 09.00                  Alle klassen IAME en GK4/BEKC
18.00 – 20.00                  IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME

ZONDAG 20 februari   
08.00 – 09.00                  IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME

Indeling event
•Woensdag 16 en vrijdag 18 februari: vrije trainingen voor alle klassen, georganiseerd door Kartcircuit De Landsard. Op donderdag 17 februari is de baan gesloten.
•Zaterdag 19 februari: vrije trainingen voor alle klassen en wedstrijddag voor de GK4 Formula Honda 9PK (sprint) en BEKC.
•Zondag 20 februari: wedstrijddag IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME.

Klassen IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME
- Mini-Parilla
- Mini-Parilla Nationaal
- IAME X30 Junior, met subklassement Rookie
- IAME X30 Senior, met subklassement Rookie
- IAME X30 Senior Master, met subklassementen X30 Senior Cup, X30 Master en X30 Gentleman

Klasse BEKC
- Totaal Klassement
- Subklassement X30 Senior
- Subklassement Rotax Max Senior
- Subklassement X30 / Rotax Max Junior

Klasse GK4 Formula Honda 9PK
- Totaal Klassement
- Subklassement Junior
- Subklassement Senior
- Subklassement Ladies

Overnachten
•U mag overnachten in uw voertuig op de paddock.
•Er mag uiteraard niet gebarbecued of een “feestje gebouwd” worden. Houdt u zich aan de regels. We zijn te gast bij Kartcircuit De Landsard en moeten ons als zodanig gedragen.

Paddock, stroom, bijzonderheden
•Er wordt niet in stroom voorzien door Kartcircuit De Landsard.
•Tenten kunnen worden opgezet vanaf zaterdag 12 februari.
•Op donderdag is de kartbaan NIET geopend.
•Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke van de baan te contacteren voordat u uw tenten opbouwt en daarnaast Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
•Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan tbv ventilatie.
•Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
•Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
•Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten het terrein geparkeerd worden. Houdt u er aub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent al is opgebouwd.
•Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
•Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
•Let u aub op de regel uit het Sportief Reglement betreffende de vereiste brandblusser. Hierop zal worden gecontroleerd!

Vrije Trainingen
Voor de openingstijden van de baan voor vrije trainingen verwijzen we u ook graag naar de website www.outdoorkarting.nl. (dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen).

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@nkiame.nl.

Technische Controles
De tijden van de technische controle staan vermeld op het tijdschema.

Banden
Voor de tijdstippen afhalen banden verwijzen we u graag naar het tijdschema.

Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd via:
•PDB Vlaardingen, pdbkart@pdbkart.nl, voor IAME SERIES NETHERLANDS.
•DFK Antwerpen, gk4tyres@outlook.be, voor Formula Honda 9PK en BEKC.
•Er mag niet met eigen banden worden gereden.
•Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze internetsite.
•Zowel de slicks als regenbanden moeten worden aangemeld bij de scanning.
•Uitsluitend nieuwe banden mogen voor de IAME klassen worden aangemeld, slicks en regen.

VERPLICHT TANKSTATION IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME •Tankstation SHELL BEST
•Eindhovenseweg Zuid 63
•5683 PW Best
•Zie ook de flyer, download op de site www.nkiame.nl
•Bewaart u aub uw tankbon. Deze moet u op verzoek organisatie tonen.

Warmdraaien motoren
Er mogen GEEN motoren worden warmgedraaid. Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet. Let u op, dit is strafbaar gesteld in het Sportief Reglement.

Briefing/Startprocedures
•Er zal geen briefing in persoon plaatsvinden.
•De digitale briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op onze internetsite.
•Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures.
•Neemt u aub goed notie van deze documenten.

Prijsuitreiking
•Zaterdag Honda 9PK vanaf 16.55 en BEKC vanaf 19.15 uur.
•Zondag IAME per klasse vanaf 16.00 uur.

Legenda
Kombi Kartcircuit De Landsard
Landsardseweg 47
5657 AB Eindhoven (NL)
Internet http://www.outdoorkarting.nl   
Email info@outdoorkarting.nl 
Tel 0031(0)402052750

INSPIRE YOUR DREAMS, LET'S RACE!

Team Karting NL
Ben de Feyter/Casper Reinders


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices