#1 16-08-2019 12:00:12

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 1,978

IAME SERIES NETHERLANDS-NK 2-Takt IAME 2019, EVENT 4 EMMEN

LogoIameNetherlands.pnglogo-nk-iame.png

IAME SERIES NETHERLANDS-NK 2-Takt IAME 2019, Event 4 Emmen

Voel de kartsensatie, voel hoe kartracing kan zijn, voel de IAME beleving.

In het weekeinde van 7-8 september gaan we voor het vierde event, de op voorhand spannende seizoenafsluiter van de IAME SERIES NETHERLANDS – NK 2-Takt IAME naar het mooie Circuit Pottendijk in Emmen.
We gaan samen met u op voorhand een enerverend weekeinde tegemoet, immers worden in dit laatste event van seizoen 2019 de Kampioenschappen beslist en de Tickets voor het WK IAME in Le Mans verdeeld. We zien er naar uit iedereen in Emmen te treffen en de strijd te zien losbarsten.

We maken er opnieuw een spectaculair evenement van met TWEE VOLLEDIGE RACEDAGEN OP ZATERDAG EN ZONDAG! Beide dagen kennen een eigen huldiging en tellen ieder afzonderlijk mee voor het Totaal klassement 2019.

Alle informatie - zoals reglementen, vademecum, inschrijfformulier, tijdschema, banden en verplicht tankstation - is voor u geplaatst op onze site www.nkiame.nl. Leest u deze informatie aub goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Contactpersoon
Onze wedstrijdsecretaris, Mevr. Lidia Filius, is in het raceweekeinde uw contactpersoon richting organisatie en wedstrijdleiding. Lidia zal uw vragen en opmerkingen inventariseren en zo nodig terugkoppelen.

De klassen
- Mini-Parilla 60cc
- X30 Junior / X30 Cadet
- X30 Senior / X30 Senior Rookie
- X30 Super Shifter

Extra Trainingen
Info en tijdschema extra trainingen staan vermeld op de website van Circuit Pottendijk; http://www.pottendijk.nl/trainingen/karting/

-    Woensdag, donderdag, vrijdag, van 10.00 uur tot 17.00 uur;
-    Zaterdagen en zondagen van 10:00 tot 18:00 uur.

Het tijdschema training vrijdag 6 september is in te zien via de link: https://www.pottendijk.nl/agenda-2/vrij … mber-2019/

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@nkiame.nl.

Banden
- Banden, zowel slick als regen, worden uitsluitend op bestelling geleverd door PDB Vlaardingen, http://pdb@pdbkart.nl.
- Er mag niet met eigen banden worden gereden.
- Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw erkende IAME dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze staat.

Bijzonderheden algemeen
1. Inschrijving/administratieve controle: vrijdag 17.00-20.00 uur, zaterdag 08.00-09.00 uur. Zie het tijdschema voor indeling registratie per klasse op zaterdag.
2. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2019; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd;
3. Op onze internetsite is een document geplaatst over het verbod op warmdraaien van de motoren. Leest u dit aub goed door; zie het tijdschema voor de warm-up tijden voor de klasse Super Shifter.
4. Het gedragsprotocol is van toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
5. Transponders zijn te huur via de organisatie.
6. Vergeet u aub niet om uw licentie/ouder-kind licentie mee te nemen.
7. De aankondigingen en wedstrijdverslagen worden gepubliceerd op http://www.racexpress.nl en http://www.kartlife.nl

Reservering races
U kunt voor de races reserveren via de volgende link: https://www.nkiame.nl/inschrijven/

Bijzonderheden paddock, stroom
1. Er wordt door Kartbaan Emmen niet in stroom voorzien. U dient zelf uw voorziening mee te nemen.
2. Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. Het verzoek is om niet te parkeren langs de toegangsweg naar het circuit.
3. Er mag overnacht worden in de paddock.
4. Houdt u ruimtes vrij voor de toegang van hulpverleningsdiensten.
5. Gebruik gemotoriseerde voertuigen zoals steps, scooters, bromfietsen in de paddock: we ontvangen tijdens de raceweekeinden veel  klachten over het gebruik van deze voertuigen in de paddock. Het verzoek is om deze voertuigen thuis te laten.

Warmdraaien motoren
Er mogen GEEN motoren worden warmgedraaid. Het is toegestaan om de motor te starten, maar deze moet dan ook meteen weer worden uitgezet.
Voor de klasse Super Shifter wordt de volgende uitzondering gemaakt: een half uur voor aanvang van iedere training en wedstrijd geldt een periode van 5 minuten waarin er mag worden warmgedraaid; uitsluitend bij ingang Parc-Fermé.

pottendijk-logo-large.png
Legenda
Pottendijk WZ 20
7831 VB Nieuw-Weerdinge
0591 351515
info@pottendijk.nl

Banner-NK-IAME-Event-4-Emmen.png

Dear participants IAME SERIES NETHERLANDS- DUTCH CHAMPIONSHIP IAME 2019 Event 4 Emmen

In the weekend of September 7-8 we go for the fourth and final round of the
IAME SERIES NETHERLANDS- DUTCH CHAMPIONSHIP IAME 2019 event 4 Circuit Pottendijk Emmen in The Netherlands.

Together we will experience an exciting weekend. The Championships will be decided and the winners of the Tickets for the IAME World Cup in Le Mans will be announced.
We really look forward to meet you in Emmen and to see the participants in action.

We once again will make it a spectacular event with TWO FULL RACING DAYS ON SATURDAY AND SUNDAY! Both days have their own award ceremony and each counts separately for the Total classification 2019.

Contact organisation
Our secretary, Mrs. Lidia Filius, will be your contact during the race weekend towards organization and racemanagement. Lidia will take notice of your questions and comments and, if necessary, provide feedback.

Information in general
- All documents – as Reglements, Timeschedule, Registrationform, Tyres, Costs, Mandatory Fuelstation - is placed as downloads on our internetsite www.nkiame.nl.
- The behavioral protocol applies. Respect each other, the participants and the organization.
- Transponders can be rented from the organization.

Tyres
Tyres, both slick and rain, are delivered only by PDB Vlaardingen, email pdbkart@pdbkart.nl.
It is not allowed to drive with your own tyres.
Please do not forget to order your tyres on time at your authorized IAME dealer.

Classes
- Mini-Parilla 60cc
- X30 Junior / X30 Cadet
- X30 Senior / X30 Senior Rookie
- X30 Super Shifter

Registration
- You can register for this final event via http://www.nkiame.nl/inschrijven/
- New drivers: please take the Registration Form (“Registratieformulier”, download on our internetsite) completed and signed to the drivers registration. That will save you and us a lot of time.
- Please do not forget to bring your Driverlicence and if applicable your Parent-Child licence to the Drivers Registration on Saturday. (Time stated in Timeschedule).

Trainingdays
Information is placed on the website Pottendijk Emmen  http://www.pottendijk.nl/trainingen/karting/
- Wednesday, Thursday, Friday, from 10 a.m. to 5 p.m.
- Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 6 p.m.

The training schedule Friday, September 6 can be viewed via the link: https://www.pottendijk.nl/agenda-2/vrij … mber-2019/

Details paddock, electricity
1. Electricity will not be supplied by Pottendijk Emmen. Please bring your own power supply.
2. Passenger cars and empty vans must be parked outside the paddock. Please, do not to park along the access road to the circuit.
3. You can spend the night in the paddock.
4. Keep spaces free for emergency services.
5. Use of motorized vehicles, such as scooters and mopeds, in the paddock is strictly forbidden: please  leave these vehicles at home.

Warm-up engines
- It is strictly forbidden to warm up engines. It is allowed to start the engine, but the engine must also be switched off immediately.
- For the class Super Shifter, the following exception is made: half an hour before the start of each training and race there is a period of 5 minutes during which the engine may be warmed up; only at entrance Parc-Fermé.

pottendijk-logo-large.png
Legenda
Pottendijk WZ 20
7831 VB Nieuw-Weerdinge
0591 351515
info@pottendijk.nl

Like-us-on-facebook-NK-IAME.png

IAMESERIESNETHERLANDS-nkiame-knaf.jpg


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2020. Powered by Qbixx | Webservices