#1 19-06-2020 14:33:24

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 1,997

KALENDER-CALENDAR IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2020 - NIEUW-NEW

ALLE-NK-IAME.jpg

Goede middag allemaal,

Het is zover, we hebben geweldig nieuws; we gaan binnenkort van start met de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2020.

We hebben met een aantal partijen in de Covid-19 periode niet stilgezeten en hebben achter de schermen constant gewerkt aan de hernieuwde start van onze kampioenschappen. En nu is het dan zover. We zijn blij dat we u kunnen berichten dat de IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME zal starten in augustus op Mariembourg. (Nog wel onder voorbehoud).

Kalender
Event 1: is verreden in het weekeinde van 29 februari-1 maart Karting Des Fagnes Mariembourg (B);
Event 2: weekeinde van 8-9 augustus, Karting Des Fagnes Mariembourg (B) (onder voorbehoud);
Event 3: weekeinde van 17-18 oktober, Raceway Venray (NL);
Event 4: weekeinde van 07-08 november, De Landsard Eindhoven (NL).
De nieuwe kalender presenteren we u zo snel mogelijk op de diverse social media.

Al gedane reserveringen
Race 2 was Eindhoven; de al gedane reserveringen voor deze race gaan mee over naar nieuwe race 4 Eindhoven;
Race 3 was en blijft Venray. De gedane reserveringen blijven staan;
Race 4 was Genk, wordt nu race 2 Mariembourg. De al gedane reserveringen voor de race Genk gaan mee over naar nieuwe race 2 Mariembourg.
Indien akkoord hoeft u hierop verder geen actie te ondernemen.

Nieuwe reserveringen
De reserveringsmogelijkheid via de website www.nkiame.nl was tijdelijk uitgeschakeld. Zodra onze formaliteiten zijn afgewerkt wordt dit weer opengesteld. Nieuwe reserveringen kunnen dan worden gedaan via de link https://www.nkiame.nl/inschrijven/

Verloop en inrichting wedstrijden:
Het verloop van de wedstrijden kent een vereenvoudigde opzet in bijvoorbeeld reservering en briefing.

Protocol Covid-19:
We dienen ons te houden aan zowel de Belgische als Nederlandse overheidsvoorschriften.
Deze zijn verwerkt in ons protocol “Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2020”, dat in de komende tijd zal meegaan in de door de overheden bekend gemaakte wijzigingen.
Er zal sprake zijn van een beperkt aantal toegelaten personen per rijder en team, inrichting van de paddock etc., en er zal vooralsnog geen publiek worden toegelaten.
Het Protocol plaatsen we daardoor zo kort mogelijk voorafgaande aan de eerste wedstrijd in Mariembourg.

Informatie:
Vanzelfsprekend zorgen we er voor dat u juist wordt geïnformeerd en zullen we de bijzonderheden van de eerste wedstijd Mariembourg in de aankondiging nader uiteen zetten.

LET’S RACE.

Het NK IAME Team
Ben de Feyter/Casper Reinders.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Good afternoon everyone,

The time has come, we have great news; we soon will start with the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME 2020.

We have not been idle in the Covid-19 period and have constantly worked behind the scenes on the new start of our championships. And now the time has come. We are happy to inform you that the IAME SERIES NETHERLANDS-NK IAME will start in August in Mariembourg. (Still subject to change).

Calendar
Event 1: was held on the weekend of February 29-March 1 Karting Des Fagnes Mariembourg (B);
Event 2: weekeind August 8-9, Karting Des Fagnes Mariembourg (B) (Still subject to change);
Event 3: weekend October 17-18, Raceway Venray (NL);
Event 4: weekend November 07-08, De Landsard Eindhoven (NL).

We will present the new calendar-poster to you bij email and on various social media as soon as possible.

Already made reservations
Race 2 was Eindhoven; the reservations already made for this race will be transferred to new race 4 Eindhoven;
Race 3 was and remains Venray. The reservations made remain;
Race 4 was Genk, now becomes race 2 Mariembourg. The reservations already made for the race in Genk will be transferred to the new race 2 in Mariembourg.

If you agree, you do not need to take any further action.

New reservations
The reservation option via the website www.nkiame.nl was temporarily disabled. As soon as our formalities have been completed, this will be opened up again. New reservations can then be made via the link https://www.nkiame.nl/inekenen/

Covid-19 Protocol:
We must comply with both Belgian and Dutch government regulations.
These have been incorporated in our protocol “Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2020”, which will be included in the changes announced by the authorities in the near future.
There will be a limited number of people admitted per driver and team, and no public will be admitted for the time being.
We therefore place the Protocol on our internetsite as short as possible before the first race in Mariembourg.

Progress and organization of competitions:
The course of the competitions has a simplified structure, for example reservation and briefing.

Information:
We will ensure that you are correctly informed and we will further explain the details of the first event in Mariembourg in the announcement.

LET'S RACE.

The NK IAME Team
Ben de Feyter / Casper Reinders


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2020. Powered by Qbixx | Webservices