#1 29-03-2021 20:39:15

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,159

GK4 KART SERIES AANKONDIGING EVENT 1 MARIEMBOURG APRIL 3-4

Goede avond allemaal,

We gaan volgende week, weekeinde 3-4 april met de GK4 naar de geweldige track Karting des Fagnes in Mariembourg (B).
We zien er naar uit om weer te kunnen racen, u te treffen en de rijders weer in actie te zien.
Het heeft veel bloed, zweet en tranen gekost zoals Hazes zo mooi zong, maar het resultaat is er op dit moment met op nu al 210+ rijders aan de start. Met dank aan iedereen die zich hiervoor zo heeft ingezet.

Documenten
Alle documenten zijn voor u geplaatst als downloads op onze site www.gk4kartseries.com/downloads/ - zoals reglementen, tijdschema’s, Formulier toegang paddock Rijders en Teammanagers, reisdocument, overzicht kosten, inschrijfformulier, formulier technische registratie, en reglemen tbanden.

Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2021
Eén van de eisen die de Belgische en Nederlandse overheden stellen is een protocol, ingericht  overeenkomstig de geldende voorschriften. We gaan strak volgens dit protocol tewerk. Het protocol is als download geplaatst op de GK4 internetsite. We verzoeken u goed notie te nemen van de inhoud, zodat u niet voor verrassingen komt te staan,want iedere aanwezige is zelf individueel verantwoordelijk voor de naleving ervan.

Informatieve email event 1 Mariembourg
Op donderdag 25 maart hebben we u een informatieve email gezonden met daarin o.a. informatie over benodigde documenten en de Covid-19 testen.
We verwijzen u graag naar deze email, waarvan de inhoud ook is geplaatst op onze Facebook pagina.

AANVULLENDEINFORMATIE:
1.de Belgische Verklaring Op Eer dient ingevuld en meegenomen te worden. De link: https://www.svb.nl/nl/bbz-bdz/nieuws/verklaring
2.We hebben voor uw gemak drie documenten geplaats tals downloads op de GK4 site. Deze documenten kunt u ingevuld dagelijks aan de poort afgeven.
a.ORGANISATION- VERKLARING VAN DEELNAME - DECLARATION OF PARTICIPATION GK4 EVENT 1 MARIEMBOURG DRIVER-PARENTS-MECHANIC
b.ORGANISATION- VERKLARING VAN DEELNAME - DECLARATION OF PARTICIPATION GK4 EVENT 1 MARIEMBOURG TEAMMANAGER-DATAMANAGER
c.Bewijs van deelname aan de GK4 Wedstrijd Mariembourg voor uw terugreis.

De GK4 klassen
•Honda Cadet 160cc, met subklassement ROOKIE
•Mini-Parilla
•Mini-Parilla Nationaal
•IAMEX30 Junior
•IAMEX30 Junior Nationaal
•IAMEX30 Senior
•Senior Nationaal met twee klassen Rotax Max en IAME X30
•Open Schakel, motoren KZ2 en X30 Super Shifter, met subklassementen KZ2, KZ2+ Master, X30 Super Shifter en X30 Super Shifter Master
•Formula Honda 9PK Junior/Senior/Ladies, subklassementen Junior, Senior en Ladies

Indeling wedstrijd weekeinde en tijdschema’s
•Dag 1, zaterdag 3 april: Honda Cadet; Mini-Parilla, Mini-Parilla Nationaal; IAME X30 Junior; IAME X30 Junior Nationaal.
•Dag 2, zondag 4 april: IAME X30 Senior; Senior Nationaal; Open Schakel; Formula Honda 9PK.
De tijdschema’s zaterdag en zondag zijn als downloads geplaatst op de GK4 internetsite.

Vrije trainingen
Voor de openingstijden van de baan voor vrije trainingen verwijzen we u graag naar de website www.kartingdesfagnes.com.(dagelijkse baanprijzen die niet bij het inschrijfgeld zijn inbegrepen). Op vrijdag mager vanwege overheidsbeslissing niet getraind worden door de 4-taktklassen Honda Cadet en Formula Honda 9PK.

Paddock, stroom
1. Afname stroom paddock voor het weekeinde is verplicht. Kosten € 10,00 per wedstrijddag, te voldoen a contant bij de administratieve controle.
2. Tenten kunnen vanaf donderdag 1 april worden opgebouwd.
3. Bij aankomst op het circuit is het noodzakelijk om de paddock verantwoordelijke te contacteren voordat u uw tenten opbouwt; Ben de Feyter (0032479803159). Dit om de goede werking in de paddock niet te verstoren.
4.Tenten dienen min. 1,5 meter uit elkaar te staan en twee zijden moeten open blijven tbv ventilatie.
5. Iedere kart moet op een dekzeil, met minimum afmeting 3x4 mtr. worden geplaatst, ter bescherming van de ondergrond.
6. Ruimtes tussen de karts in de tenten, minimaal 1,5 meter rondom.
7.Personenwagens en lege bestelwagens moeten buiten de paddock geparkeerd worden. Houdt u eraub rekening mee, dat er gecontroleerd wordt en voertuigen die er niet mogen staan verplaatst dienen te worden, ook als de tent al is opgebouwd.
8. Voordat u het terrein verlaat, moet de plek van elk team/rijder perfect schoon zijn (geen afval, geen tie-raps, geen banden achterlaten).
9. Op elke vorm van vervuiling staat voor de overtreder een boete van € 500,00.
10. Voor de extra bij u te hebben brandblussers wordt verwezen naar onze email d.d. 25-3-21 en Facebook bericht.

Overnachting
1.Er is niet in een camping voorzien op het terrein van Karting des Fagnes.
2. Er mag in het geheel niet worden overnacht op het gehele industrieterrein.
3. Een link naar campings treft u in de email van 25-3-21 en in het Facebook bericht; https://walloniebelgiquetourisme.be/fr- … g-le-roi-s   soleil-1-a-mariembourg
4. Er mogen niet meer dan vijf personen samenkomen.
5. Er mag uiteraard niet gebarbecued of een “feestje gebouwd” worden. Dat doen we uitsluitend in gedachten, dat we weer mogen racen. Houdt u zich aan de regels, we zijn te gast bij Karting des Fagnes en moeten ons als zodanig gedragen.
6.Bewaking is aanwezig. Deze zal ook op de naleving van de regels toezien.

Let u aub inhet bijzonder op deze informatie
1. Het warmdraaien van motoren is strikt verboden. Zie het tijdschema van zondag voor de warm-up tijden voor de klasse Open Schakel.
2. Voor nieuwe rijders: op de site staat als download het Inschrijfformulier 2021; neemt u het aub ingevuld en ondertekend mee naar de administratieve controle, dat scheelt ons samen veel tijd.
3. Het gedragsprotocol is van  toepassing. Respecteer elkaar, de deelnemers en de organisatie.
4. Transponders zijn te huur via de organisatie. Aan te vragen via de link: http://users.telenet.be/racetiming/contact.htm

Secretariaat en Administratieve controle
Op vrijdagmiddag zal aan het eind van de middag – rond 17.00 uur - de administratieve controle worden opengesteld.
Vergeet u aub niet om uw licentie/ouder-kind licentie mee te nemen.
Deelname op ERB, ééndaags registratiebewijs is mogelijk.

Twee extra administratieve controles
Op zaterdag van 19.00-20.00 uur en op zondag van0 8.00-10.30 uur, voor rijders die op de zondag deelnemen en later arriveren.

Het Secretariaat is buiten de inschrijvingen niet toegankelijk, behoudens indien u door de organisatie wordt uitgenodigd.

Vragen en opmerkingen kunt u schriftelijk indienen via de postlade bij de ingang secretariaat. Vragen worden schriftelijk beantwoord, dan wel telefonisch. Telefoonnummer aub vermelden op het formulier dat u indient.

Extra Technische Controle
De tijden van de technische controle staan vermeld op het tijdschema.
Er wordt vanwege de drukte een extra technische controle ingelast op vrijdag 2 april vanaf 16.00 – 19.00 uur voor alle klassen.

Huurmotoren
Voor geïnteresseerde rijders is er de mogelijkheid om motoren tegen een strak tarief te huren. Dit geldt voor alle klassen. Info te verkrijgen via de organisatie info@gk4kartseries.com
Extra voor de klasse Honda Cadet bieden we splinternieuwe UT2 motoren te huur aan voor het  strakke tarief € 50,00 voor het hele weekeinde. De wens tot motorhuur kunt u kenbaar maken bij uw favoriete GK4 servicepunt.

Banden
Banden- zeker de regenbanden -  worden uitsluitend op bestelling geleverd. Vergeet u aub niet om uw banden tijdig te bestellen bij uw GK4 dealer. De lijst met dealers staat voor u klaar als download op onze site. Het centrale bestelpunt: gk4tyres@outlook.be
Uitlevering vrijdag van 12.00–17.00 uur en zaterdag- en zondagochtend van 08.00–09.00 uur bij de DFK truck.

Briefing/Startprocedures
Er zal geen fysieke briefing plaatsvinden.
De briefing wordt in het Nederlands en Engels als download geplaatst op de GK4 site.
Tevens worden documenten geplaats betreffende de startprocedures.
Neemt u aub goed notie van dit document.

Prijsuitreiking
Er zal geen fysieke prijsuitreiking plaatsvinden.
De trofeeën (ook de trofeetjes voor alle Honda Cadet en Mini-Parilla deelnemers) staan voor u klaar en kunnen telkens na afloop van de afsluitende races worden afgehaald door de prijswinnaars.

Reservering
De mogelijkheid tot reserveren via de GK4 site wordt maandagavond 29 maart om 20.00 uur gesloten.
De link: www.gk4kartseries.com/inschrijven

Legenda
Kartingdes Fagnes
Rue du Karting (Parc Industriel)13
B-5660 Mariembourg, België
Internet http://www.kartingdesfagnes.com
Email info@kartingdesfagnes.com
Tel0032(60)312670

LET’SRACE

Het GK4 Team
Ben de Feyter/Casper Reinders


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2023. Powered by Qbixx | Webservices