#1 03-06-2021 11:56:44

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,101

Digitale Briefing NKH 4 Eefde 05-06-2021

Briefing NKH 4 Eefde 05-06-2021

Er wordt vanwege covid-19 nog geen briefing in persoon gegeven.
Aan nieuwe NKH deelnemers wordt in Eefde veiligheidshalve wel een korte toelichting op de opzet wedstrijden gegeven, worden specifieke punten aangehaald en vragen beantwoord door de wedstrijdleiding/organisatie. Indien u vragen heeft stel ze gerust op de wedstrijddag.

Cpoint Protocol Covid-19 Kartdagen 2021
Het protocol is deels nog van toepassing en is voor u als download geplaatst op onze internetsite www.kartraces.nl. Onder andere:
Het dragen van een mondkapje is voor personen boven 12 jaar verplicht op het gehele terrein. Met uitzondering van het terras indien zittend aan een tafel. Er mag ik het restaurantgedeelte niet worden gestaan aan de bar. Uitsluitend zitten aan tafels is toegestaan.
De 1,5 meter “social distancing” is van toepassing tussen personen die geen deel uitmaken van elkaars directe omgeving (rijder en zijn begeleider).
Vanaf het toegangshek tot de racebaan is het voor rijders en dienstdoend personeel niet verplicht een mondkapje te dragen (1,5 meter afstand blijft van toepassing).
Aan aanwezigen kan een lichaamstemperatuurmeting worden gevraagd.

Maximum aantal toegelaten personen naast de rijders en dienstdoende medewerkers
•    Per rijder één begeleider. U krijgt een polsbandje uitgereikt bij aankomst.
•    Er wordt géén publiek toegestaan.
•    Aanwezigen die bij controle geen polsbandje zichtbaar om de pols dragen, dienen het terrein te verlaten.

Secretariaat
•    Het wedstrijdsecretariaat zwordt ingericht op de eerste etage van het centrale gebouw.
•    Het secretariaat is vanaf sluiting inschrijving ochtend- en middagdeel niet toegankelijk voor deelnemers en/of begeleiders a.g.v. de
        Covid-19 bepalingen.
•    Protesten worden in behandeling genomen. Een protestformulier kunt u afhalen aan het secretariaat. Ieder protest wordt eerst in
         behandeling genomen na betaling van het vastgestelde protestgeld.
•     Overige vragen kunt u schriftelijk indienen.

Hoofd wedstrijdleider
•    Jelmer Schaafsma.

Gewichten
•    Er wordt door Kartbaan Eefde NIET in gewichten voorzien. NKH(KIDs) deelnemers dienen zelf in een inzetstoel met aan te vullen
        gewicht te voorzien, overeenkomstig het Wedstrijd Reglement.
-    NHK Kids minimum gewicht 55 kg
-    NKH Kids midden gewicht 60 kg
-    NKH minimum gewicht 70 kg
-    NKH Master 85 kg (max 5 kg meenemen  om 85 kg te wegen)
•    Tillotson T4 minimum gewicht, rijder inclusief kart 155 kg. Rijders worden gewogen. Per rijder wordt het te wegen lichaamsgewicht
        incl. kleding aangereikt door PDB.

Uitleg (toewijzing) karts en weegschaal
•    De weegschaal wordt opgesteld naast de opstelplaats nabij de pitstraat. U kunt hierop zelf controleren of u aan het benodigde gewicht
        voldoet.
•    Bij de NKH Kids mag een ouder of begeleider helpen met het brengen van de inzetstoel voorzien van gewicht naar de kart.
•    Karts worden op loting toegewezen door de organisatie.
•    Karts worden niet eerder gewisseld dan in overleg met de kartbaan. De dienstdoende baan-technicus bepaalt.
•    Defecte kart: kun je de pits nog bereiken, zo ja veilig naar de pits rijden. Zo niet kart op zo veilig mogelijke plaats in het gras naast de
        baan parkeren en aanwijzingen marshal opvolgen.
•    Niet alleen over de baan. Uitsluitend onder begeleiding van de wedstrijdleider naar de pits bij defecte kart.
•    Kwalificaties. Eén kwalificatieronde, zogenaamde “flying lap”. Deze wordt voorafgegaan door één opwarmronde.
•    Rijders dienen achter elkaar rijdend de baan op te gaan vanuit de pitstraat en zo de kwalificatie aan te vangen.
•    Er mag niet worden stilgestaan in de pitsstraat en op de baan, of langzaam worden gereden op de baan om andere rijders voorbij te
        laten gaan (waardoor een betere uitgangspositie kan worden gecreëerd).
•    Let op: houd elkaar ook niet op in de opwarm- en kwalificatieronde.
•    De Kwalificatieronde start met de Nederlandse vlag en wordt beëindigd met de finish vlag.
•    Nadat de kwalificatie is afgevlagd duidelijk van het gas gaan en rustig rijdend weg vervolgen naar de plaats waar de rijders worden
        opgevangen door een wedstrijdleider.
•    Rijders worden opgevangen door een wedstijdleider middels het tonen van een gestrekte gele vlag (niet bewogen) achter op het
        circuit op het laatste rechte stuk voor het opkomen van start/finish. De rijders worden één voor één gedirigeerd naar de startgrid en
        nemen
        op aanwijzing van de wedstrijdleider hun plaats in.
•    De rijder met de snelste kwalificatieronde heeft polepositie. Gevolgd door de tweede snelste etc.
•    Er wordt gestart middels de stilstaande start door het zwaaien met de Nederlandse vlag.
•    Er wordt afgevlagd middels de finishvlag (zwart-wit geblokt) op start-finish.
•    Let op in de eerste bochten na de start, geef elkaar de ruimte. In de eerste bochten is een wedstrijd nog nooit gewonnen!

Uitleg vlaggen
•    Geel: gevaarlijke situatie verboden in te halen meteen van het gas af. Het is niet toegestaan om gaten dicht te rijden, we willen een
        veilige situatie creëren.
        Geef je hieran geen gehoor,  is de straf een plaatstraf van 3 plaatsen. Deze straf kun je 2 keer krijgen, ingeval een 3e keer krijg je de
        zwarte vlag en moet je de baan via de pitstraat verlaten.
        Opmerking: de snelheid waarmee in een gele vlag situatie wordt gereden is vaak te hoog. Hierop wordt extra toegezien.
•    Blauw: u wordt ingehaald, laat de snellere rijder passeren (kies goed moment)
•    Rood: de heat wordt onderbroken (dit kunnen wij als wedstrijdleiders op elk aangegeven moment doen). Stoppen bij de Marshal die
        de rode vlag toont.
•    Diagonaal zwart/wit: waarschuwingsvlag. Let op, u krijgt een waarschuwing voor een door u gepleegde en niet toegestane actie. Niet
        stoppen, niet de pitstraat inrijden, de race kunt u vervolgen.
•    Geel met rode strepen: gevaar! (kan zijn dat er een vloeistof of iets dergelijks op de baan ligt, waardoor een gevaarlijke situatie kan
        ontstaan)

Straffen
Als de regels uit het regelement worden overtreden kunnen de wedstrijdleiders straffen uitdelen.
•    Diskwalificatie
•    Plaatsstraf
•    Waarschuwing
•    Tijdstraf -> drive-through penalty->  Deze wordt getoond via een bord voorzien van  startnummer en “drive through”. De plaats waar
        de penalty wordt ondergaan wordt in de korte briefing kenbaar gemaakt. Hier wordt de straf ondergaan en wordt je weer de baan
        opgeleid door een wedstrijdleider of marshal. Volg zijn aanwijzingen op!

Verdedigen van je positie is toegestaan tot bepaalde hoogte. Dat je een iets langzamere rondetijd rijdt hoort bij verdedigen. De wedstrijdleiding beoordeelt de situatie, waarbij vooral wordt gelet op de actie in relatie tot de veiligheid. Is het in onze optiek niet in overeenstemming met dit gegeven, dan wordt de blauwe vlag getoond en moet je die opvolgen.

We wensen ieder veel succes en nog veel meer plezier. Maak er een mooie dag van.


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2021. Powered by Qbixx | Webservices