#1 28-06-2022 12:58:59

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,147

NKH 2022 - BRIEFING RACE 6 KARTING ZEELAND MIDDELBURG 2 JULI

email-header-NKH-Cpoint-informatie-met-jerger-group.jpg

NKG-BRIEFING.png

Er wordt in Middelburg een briefing in persoon gegeven.
Zie het tijdschema voor het tijdstip aanvang briefing.

Secretariaat
•    Het secretariaat is vanaf sluiting inschrijving ochtend- en middagdeel niet toegankelijk voor deelnemers en/of begeleiders.
•    Protesten worden uitsluitend schriftelijk in behandeling genomen. Een protestformulier kunt u afhalen aan het secretariaat. Ieder protest wordt eerst in behandeling genomen na betaling van het vastgestelde protestgeld.
•     Overige vragen kunt u schriftelijk indienen.

Hoofd wedstrijdleider
•    Jelmer Schaafsma

Kleding en gewicht
    Leest u aub de kledingvoorschriften in het Wedstrijd Reglement goed door.
    U dient in de basis voor uw eigen kleding te zorgen.
    Er mag gebruik gemaakt worden van kleding van de kartbaan, mits deze voldoet aan de kledingvereisten van de organisatie. Informeert u aub vooraf bij de kartbaan naar aanwezigheid van kleding en zo ja of deze aan de eisen voldoet.

Gewichten
•    Er wordt door de kartbaan WEL in gewichten voorzien.
Maximaal 12 kg schijven op de kart aanbrengen. (schijven van 2 kg per stuk)
•    Hieronder staan de minimumgewichten waaraan de rijder moet voldoen:
-    NHK Kids minimum gewicht 55 kg
-    NKH Kids midden gewicht 60 kg
-    NKH minimum gewicht 70 kg
-    NKH Master:
a. minimum leeftijd 35 jaar (34 jaar in jaar dat je 35 wordt) en minimum gewicht 80 kg;
b. jonger dan 35 jaar en minimum gewicht 85 kg.
Er mag maximaal 5 kg lood als toegevoegd gewicht worden aangewend.

Uitleg (toewijzing) karts en weegschaal
•    De weegschaal wordt opgesteld naast de opstelplaats nabij de pitstraat. U kunt hierop zelf controleren of u aan het benodigde gewicht voldoet.
•    Bij de NKH Kids mag een ouder of begeleider helpen met het brengen van de inzetstoel voorzien van gewicht naar de kart.
•    Karts worden op loting toegewezen door de organisatie.
•    Karts worden niet eerder gewisseld dan in overleg met de kartbaan. De dienstdoende baan-technicus bepaalt.
•    Defecte kart: kun je de pits nog bereiken, zo ja veilig naar de pits rijden. Zo niet kart op zo veilig mogelijke plaats in het gras naast de baan parkeren en aanwijzingen marshal opvolgen.
•    Niet alleen over de baan. Uitsluitend onder begeleiding van de wedstrijdleider naar de pits bij defecte kart.
•    Kwalificaties. Eén kwalificatieronde, zogenaamde “flying lap”. Deze wordt voorafgegaan door één opwarmronde.
•    Rijders dienen achter elkaar rijdend de baan op te gaan vanuit de pitstraat en zo de kwalificatie aan te vangen.
•    Er mag niet worden stilgestaan in de pitsstraat en op de baan, of langzaam worden gereden op de baan om andere rijders voorbij te laten gaan (waardoor een betere uitgangspositie kan worden gecreëerd).
•    Let op: houd elkaar ook niet op in de opwarm- en kwalificatieronde.
•    De Kwalificatieronde start met de Nederlandse vlag en wordt beëindigd met de finish vlag.
•    Nadat de kwalificatie is afgevlagd duidelijk van het gas gaan en rustig rijdend weg vervolgen naar de plaats waar de rijders worden opgevangen door een wedstrijdleider.
•    Rijders worden opgevangen door een wedstijdleider middels het tonen van een gestrekte gele vlag (niet bewogen).  De positie hiervan wordt verteld in de briefing in persoon. De rijders worden één voor één gedirigeerd naar de startgrid en nemen op aanwijzing van de wedstrijdleider hun plaats in.
•    De rijder met de snelste kwalificatieronde heeft polepositie. Gevolgd door de tweede snelste etc.
•    Er wordt gestart middels een rollende start, waarbij gebruik wordt gemaakt van een pacekart die voor de deelnemer aanrijdt. De start wordt-nadat de pacekart de baan heeft verlaten- kenbaar gemaakt door het zwaaien van Nederlands vlag.
•    Er wordt afgevlagd middels de finishvlag (zwart-wit geblokt) op start-finish.
•    Let op in de eerste bochten na de start, geef elkaar de ruimte. In de eerste bochten is een wedstrijd nog nooit gewonnen!

LET OP: WEGING na afloop van iedere heat/finale is voor iedere rijder verplicht; na stoppen in pitstraat direct naar de plaats weegschaal aub. Niet direct wegen wordt bestraft met terugplaatsing naar de laatste plaats in die heat/finale.

Uitleg vlaggen
•    Geel: gevaarlijke situatie verboden in te halen meteen van het gas af. Het is niet toegestaan om gaten dicht te rijden, we willen een veilige situatie creëren.
Geef je hier aan geen gehoor,  is de straf een plaatstraf van 3 plaatsen. Deze straf kun je 2 keer krijgen, ingeval een 3e keer krijg je de zwarte vlag en moet je de baan via de pitstraat verlaten.
Opmerking: de snelheid waarmee in een gele vlag situatie wordt gereden is vaak te hoog. Hierop wordt extra toegezien.
•    Blauw: u wordt ingehaald, laat de snellere rijder passeren (kies goed moment)
•    Rood: de heat wordt onderbroken (dit kunnen wij als wedstrijdleiders op elk aangegeven moment doen). Stoppen bij de Marshal die de rode vlag toont.
•    Diagonaal zwart/wit: waarschuwingsvlag. Let op, u krijgt een waarschuwing voor een door u gepleegde en niet toegestane actie. Niet stoppen, niet de pitstraat inrijden, de race kunt u vervolgen.
•    Geel met rode strepen: gevaar! (kan zijn dat er een vloeistof of iets dergelijks op de baan ligt, waardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan)

Straffen
Als de regels uit het regelement worden overtreden kunnen de wedstrijdleiders straffen uitdelen.
•    Diskwalificatie
•    Plaats straf
•    Waarschuwing
•    Tijdstraf -> drive-through penalty->  Deze wordt getoond via een bord voorzien van  startnummer en “drive through”. De plaats waar de penalty wordt ondergaan wordt in de korte briefing kenbaar gemaakt. Hier wordt de straf ondergaan en wordt je weer de baan opgeleid door een wedstrijdleider of marshal. Volg zijn aanwijzingen op!

Teruggeven van een plaats
Als je een actie maakt, waarvan je zelf vindt dat deze niet juist was ten opzichte van de andere rijden en waardoor je een of meer plaatsen winst boekt, dan kun je deze plaats(en) teruggeven. Dit KAN de WL doen besluiten je geen straf of een lichtere straf te geven.

Verdedigen
van je positie is toegestaan tot bepaalde hoogte. Dat je een iets langzamere rondetijd rijdt hoort bij verdedigen. De wedstrijdleiding beoordeelt de situatie, waarbij vooral wordt gelet op de actie in relatie tot de veiligheid. Is het in onze optiek niet in overeenstemming met dit gegeven, dan wordt de blauwe vlag getoond en moet je die opvolgen.

We wensen ieder veel succes en nog veel meer plezier. Maak er een mooie dag van.

NKH-like-us-on-facebook-Instagram.jpg


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2022. Powered by Qbixx | Webservices